Iskola-orvosi feladatok

Az iskolaorvos és az általa ellátott feladatok

Iskolaorvosi feladatokat olyan háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos láthat el (a diákok létszámától függően rész- vagy teljes munkaidőben), aki – lehetőség szerint – iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkezik.

Az iskolaorvosi rendelőben, a diákok egészséges testi-lelki fejlődéséért folytatott munka fontos eleme a személyes találkozás, amikor az orvos és/vagy a védőnő személyre szabottan foglalkozik a hozzá forduló vagy az akutan hozzá kerülő gyermekkel. Az iskolaorvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről mindig leletet ad.

Az iskolaorvos feladatkörét rendelet határozza meg, az alábbiak szerint:

 • a gyerekek egészségi állapotának vizsgálata, egészségmegőrzés követése;
 • a betegségek megelőzése, korai felismerése;
 • egészségfejlesztés;
 • a gyerekek teljes fizikális szűrővizsgálata;
 • alkalmassági vizsgálatok elvégzése;
 • az egészségügyi-testi adottságokkal összefüggésben pályaválasztási tanácsadás;
 • a gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskolaegészségügyi feladatok ellátása;
 • a kórelőzmény alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásba irányítása;
 • krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével;
 • közegészségügyi és járványüggyel kapcsolatos feladatok;
 • kampányoltások (életkorhoz kötött kötelező és választható védőoltások);
 • étkeztetés ellenőrzése;
 • az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása (elsősegélynyújtás), majd a tanuló egészségügyi intézménybe irányítása.