Iskola-egészségügyi szolgálat


Az egészségügyi alapellátás feladatai közé tartozik az iskola- és ifjúságegészségügyi (iskolaorvosi) ellátás, amelynek jogszabályi hátterét az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet határozza meg, mely szerint a 3–18 éves, óvodás és iskolás korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű iskolaegészségügyi ellátásáról e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak.

Az iskolaegészségügy lényege, hogy az ellátást a diákok közvetlenül a nevelési-oktatási intézményben vehetik igénybe. Az iskolaegészségügyi teendőket az iskolaorvos végzi – védőnő közreműködésével, a munkába bevonva a körzeti háziorvost és a fogorvost is. Az iskolavédőnői ellátás nem azonos az iskolaegészségügyi ellátással – az ugyancsak az oktatási intézményekben, de tanácsadói rendszerben, előre meghatározott időpontokban valósul meg.

Az iskolaegészségügyi ellátásra jogosultak köre

A 3–18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők jogosultak az iskolaegészségügyi ellátásra.